Ștergere cont

Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. în oricare dintre situațiile următoare:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat sau prelucrat;
– vă retrageți consimțământul pe baza căruia prelucrăm datele dvs. și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea în continuare a datelor dvs.;
– vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în interesul nostru legitim, și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.;
– vă opuneți prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv creării profilului de client);
– datele personale au fost prelucrate ilegal;
– datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Vom putea refuza solicitarea dvs. de ștergere a datelor dvs. doar atunci când:

– suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale; sau
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Ne puteți contacta pentru a folosi dreptul de ștergere, ușor și rapid, prin e-mail la adresa: dpo@uxo.ro sau prin formularul de mai jos, unde vă rugăm să indicați numele, prenumele, e-mailul asociat contului, numărul de telefon asociat contului și motivul ștergerii. Vom da curs solicitării dvs. fără nicio întârziere și vă vom oferi un răspuns în termenul indicat.

În plus, în cazul ștergerii datelor dvs., vom informa partenerii noștri / furnizorii noștri cu care realizăm unele activități / care sunt împuterniciți să prelucreze date în numele nostru, să șteargă orice linkuri către datele respective sau copii sau reproduceri ale acestora.