Termeni și condiții

APLICAȚIA MOBILĂ PAY BY UXO

Versiune aplicabilă din 01/09.2023

(1) Acești termeni și condiții („T&C Pay by UXO App” /„T&C UXO App”) guvernează utilizarea de către dumneavoastră (utilizator) a aplicației software Pay by UXO pentru dispozitive mobile și a serviciilor asociate, conform funcționalităților descrise (denumite împreună, „Aplicația de utilizator Pay by UXO” / „UXO App”).

(2) UXO App aparține, este administrată și furnizată de către Pay by UXO SRL (o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16600/2022, cod unic de înregistrare 46713720, având sediul social situat în Bucureşti, Sectorul 1, Str. Hagi Ghiţă nr. 38, România  – denumită în acest document „noi ”, „Pay by UXO”, sau „ UXO”).

Dispoziții generale

(1) Acești termeni sunt meniți să explice cât mai clar și transparent posibil, oricărui Utilizator, modul în care poate utiliza UXO App. Ca atare, documentul face obiectul unor modificări continue de către UXO și vă recomandăm să verificați acest document cu regularitate, pentru a fi informat cu privire la cea mai recentă versiune actualizată a acestuia. Termenii cu majuscule de mai jos vor avea semnificația atribuită acestor termeni în continuare în prezentul document.

(2) UXO poate modifica oricând acest document; de fiecare dată când facem modificări, Utilizatorul va fi anunțat în acest sens în contul de utilizator UXO App. Dacă nu se prevede altfel în notificare, prin continuarea utilizării UXO App ulterior informării privind noua versiune, se va considera că este de acord cu noua versiune a T&C UXO App. Cea mai recentă versiune a aplicației T&C UXO App va fi întotdeauna disponibilă în contul dumneavoastră asociat UXO App.

(4) Aplicația UXO App este disponibilă pentru descărcare în Google Play. Aplicația UXO App poate fi accesată/utilizată numai de pe Dispozitivul pe care a fost descărcată (instalată) cu succes.

(4) Dispozitivul utilizat pentru descărcarea/utilizarea Serviciilor/UXO App trebuie să fie un dispozitiv mobil compatibil cu versiunea cea mai recentă a UXO App, conform indicațiilor de pe pagina Aplicației UXO App din Google Play – în prezent, AndroidOS – 9 sau mai recent, AppStore – iOS – 14 sau mai recent și Huawei AppGallery – HarmonyOS compatibil cu versiunea AndroidOS 9 sau mai recent.

(5) UXO nu garantează că UXO App va funcționa pe orice tip de dispozitiv mobil sau pe orice dispozitiv mobil deținut de un Utilizator.

(6) Dispozitivul trebuie să fie conectat la o rețea mobilă de comunicații electronice atât pentru descărcarea UXO App, cât și pentru accesarea funcționalităților/Serviciilor UXO.

(7) UXO nu este răspunzător pentru furnizarea rețelei/serviciilor de comunicații electronice și conectarea la rețea/serviciile de comunicații electronice este în responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului. Utilizatorul este singur responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor de comunicații electronice pe durata utilizării UXO App.

(8) Serviciile UXO sunt disponibile exclusiv prin intermediul UXO App, doar Utilizatorului logat în UXO App prin Contul său de Utilizator, astfel încât orice Utilizator înțelege și acceptă în mod expres faptul că, în acest context, furnizarea de către UXO, prin intermediul UXO App (respectiv al Contului de Utilizator al UXO App) și, după caz, prin intermediul adresei de email furnizată de Utilizator către UXO, a tuturor informațiilor/datelor/documentelor cu privire la Serviciile UXO, constituie o modalitate adecvată de furnizare a acestor informații către Utilizator și acesta din urmă nu are dreptul la despăgubiri/costuri/pretenții pentru nefurnizarea acestor informații în altă manieră (ex. format tipărit).

Serviciile UXO; configurarea de bază a UXO App

(1) UXO App este destinată proprietarilor/utilizatorilor cu drept legal cu privire la autoturisme, cu domicilul în România. UXO App permite acestora să își creeze un profil asociat cu autoturismul deținut și să beneficieze de Serviciile aferente.

(2) Serviciile furnizate Utilizatorului prin UXO App, conform Contractului privind UXO App, sunt:

(i) utilizarea în mod facil a unui mijloc online de păstrare a datelor privind autoturismele înmatriculate în România și privind drepturile cu privire la autoturism, inclusiv mandatul de a interoga bazele de date autorizate pentru interogare și obținere informatii privind autoturismul (ex. RAR, DRPCIV); și

(ii) păstrarea interacțiunilor Utilizatorului în Contul de Utilizator;

(iii) primirea de oferte asigurări RCA (cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea valabilității RCA în curs) și accesul la mijloace de contractare a polițelor de asigurare și păstrarea documentației aferente asigurării RCA; și

(iv) posibilitatea de achitare rapidă a rovinietei (tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România) și a peajuluji (tariful de trecere pentru podurile Feteși-Cernavodă), și a altor taxe (ex. impozit auto);

(v) primire notificări de informare privind expirarea valabilității asigurării RCA, a valabilității inspecției tehnice periodice, a valabilității rovinietei, și de indicare a stațiilor ITP disponibile pentru efectuare ITP; și, după caz,

(vi) imputernicire/autorizarea UXO sa interogheze baza de date RAR privind valabilitatea ITP primire notificări privind situarea Dispozitivului în proximitatea podului Fetești-Cernavodă și/sau, după caz, în proximitatea unor stații efectuare ITP – dacă Utilizatorul dorește și indică permisiune pentru indicarea localizării, conform T&C UXO App.

(3) Serviciile incluse în configurarea de bază a UXO App și furnizate direct dacă Contractul privind UXO App este încheiat și Contul de Utilizator conține toate datele obligatorii sunt cele indicate la pct. (1) lit. (i)-(v), iar Serviciile adiționale sunt cele menționate la lit. (vi) de mai sus și depind de acțiunea Utilizatorului cu privire la localizare.

(4) Accesarea/utilizarea aplicației UXO User App /platformei UXO prin care sunt furnizate Serviciile, are loc după ce Utilizatorul este informat despre existența acestor T&C UXO App și Utilizatorului îi este oferită posibilitatea de a fi de acord în mod expres cu acestea. În absența acordului Utilizatorului ca acești T&C Uxo App să reglementeze utilizarea Uxo App, acesta nu poate utiliza UXO App/Serviciile.

(5) UXO nu este răspunzătoare pentru serviciile/produsele care sunt asigurate prin contribuția/implicarea/furnizarea/răspunderea terților/partenerilor, inclusiv a celor pentru care UXO acționează drept facilitator/intermediar al informărilor/prezentării de informații/diverselor operațiuni premergătoare necesare.

(6) UXO App va fi disponibilă în versiuni succesive, astfel încât este posibil ca nu toate Serviciile/funcționalitățile să fie disponibile în toate versiunile, fără ca UXO să fie considerat că și-a asumat obligația de a face toate Serviciile/funcționalitățile disponibile în același timp.

Pentru claritate, UXO nu garantează prin prezentul că toți Utilizatorii vor avea toate funcționalitățile UXO App.

Definiții

În scopul acestor T&C UXO App, termenii utilizați cu majusculă vor avea sensul atribuit mai jos sau în cuprinsul T&C UXO App / Termenilor Speciali UXO App:

Utilizatoruleste noțiunea care desemnează o persoană (respectiv persoană juridică care are sediul în România sau o persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani cu domiciliul/reședința în România) care finalizează înregistrarea în mod valabil a unui Cont de Utilizator în UXO App, cu respectarea T&C UXO App.

Serviciul UXO”/„Serviciul” este noțiunea generică care desemnează oricare din serviciile puse la dispoziția Utilizatorilor prin UXO App. În măsura în care anumite servicii sunt disponibile în UXO App și prin implicarea unor alte părți (ex. polițe asigurare), responsabilitatea pentru furnizarea de servicii/produse ale terțului va aparține în exclusivitate terților/partenerilor indicați.

Dispozitiv” este noțiunea care desemnează dispozitivul mobil (de exemplu , smartphone) pe care Utilizatorul descarcă UXO App și, după caz, accesează Serviciile UXO.

Termeni Speciali” este noțiunea care desemnează documentația specifică care reglementează particularitățile furnizării unui anumit serviciu/funcționalități prin UXO App; se vor aplica cu prioritate față de T&C Uxo App, în caz de prevederi divergente.

Terț Furnizor”/ „Terț Partener”/  este noțiunea care desemnează entitatea care, în temeiul unor relații contractuale cu UXO încheiate potrivit legii, este implicată, conform deciziei UXO, în aspecte privind furnizarea Serviciilor/funcționarea UXO App (ex. Broker, CNAIR);

Contul de Utilizator” este noțiunea care desemnează secțiunile din cadrul UXO App în care sunt păstrate informațiile/datele furnizate de Utilizator, precum și cele generate prin prestarea Serviciilor către/în beneficiul Utilizatorului, la care are acces Utilizatorul logat.

CNAIR” desemnează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.;„RAR” desemnează Registrul Auto Român;

DRPCIV” desemnează Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor;

ITP” desemnează inspecția tehnică periodică.

Configurarea/suspendarea/închiderea accesului Utilizatorului la Contul de Utilizator; Contractul privind UXO App

(1) Serviciile pot fi accesate doar de Utilizatori, respectivi de titularii Conturilor de Utilizatori, după autentificarea în Contul de Utilizator deținut.

(2) Contul de Utilizator este înregistrat/creat prin parcurgerea și finalizarea cu succes a procesului de înregistrare; pentru înregistrarea Contului de Utilizator aferent UXO App, persoana interesată trebuie să descarce UXO App din magazinul de aplicații pentru dispozitive mobile și să furnizeze datele solicitate prin formularul de creare Cont de Utilizator (inclusiv date cu caracter personal). Datele astfel introduse de persoana interesată vor fi prelucrate, aferent scopurilor UXO App, conform Politicii, disponibilă aici LINK. Utilizatorul este obligat să furnizeze date actuale și complete și să le mențină actuale și corecte pe întrega durată a relației de colaborare cu UXO (ex. să informeze UXO asupra modificărilor intervenite sau să actualizeze datele direct în Contul de Utilizator).

(3) În procesul de înregistrare a Contului de Utilizator, persoana interesată trebuie: (i) să parcurgă documentația contractuală furnizată în UXO App, privind contractarea Serviciilor aferente UXO App, astfel cum acestea sunt disponibile prin intermediul UXO App, și dacă este de acord, să își manifeste acest acord prin acțiunea de bifare, respectiv cu privire la:

-T&C UXO App;

– Termenii Speciali, referiți prin legătură din T&C UXO App sau disponibili separat, după caz, de ex. Termenii și condițiile Brokerului);

– Politica de confidențialitate privind UXO App și Informarea privind prelucrarea datelor personale efectuată de către Broker;

– declarația privind renunțarea la acordarea consultanței – mai multe detalii se pot obține direct de la Broker,

(ii) să configureze parolele personale (pe care să le mențină secrete) – inclusiv parola pentru dubla autentificare (prin introducere manuală sau utilizare funcției de amprentă digitală a Dispozitivului);

(iii) după primirea codului de validare prin sms, să completeze formularele online disponibile prin UXO App cu datele solicitate de UXO App, inclusiv pentru configurarea profilului de Utilizator prin introducerea datelor din talon privind autoturismul relevant (autoturismul pe care Utilizatorul îl deține ca proprietar/utilizator cu drept legal, evidențiat în talonul autoturismului), pentru Serviciul privind asigurarea RCA; datele privind valabilitatea RCA sunt necesare pentru Serviciile privind afișarea numărului de zile până la expirarea RCA și notificarea privind disponibilitate de oferte asigurări RCA în UXO App, cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității RCA-ului;

(iv) să verifice datele preluate de UXO App prin parteneriatul cu Terțul Furnizor Registrul Auto Român (UXO App permite acordarea împuternicirii UXO de a interoga bazele de date RAR în numele Utilizatorului);

(v) să introducă datele privind locația unde se utilizează cel mai des autoturismul, pentru Serviciile UXO App privind stațiile ITP;

(vi) să indice acordul privind locația aproximativă – după caz, pentru Serviciile privind peajul și stațiile ITP.

(4) Doar urmare a furnizării de către persoana interesată a tuturor datelor solicitate (datele marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii pentru furnizarea UXO App/Serviciilor aferente), respectiv a furnizării acordurilor persoanei interesate (prin acțiunea de bifare) asupra documentației furnizate prin UXO App, procesul de înregistrare a Contului de Utilizator este considerat finalizat odată cu încheierea Contractului privind UXO App și este consemnat în UXO App, moment de la care Serviciile/funcționalitățile sunt disponibile prin intermediul Contului de Utilizator (prin logarea Utilizatorului), inclusiv prin notificări prin email/sms (după caz, conform T&C UXO APP/Termenii Speciali).

(5) Prin completarea datelor pentru crearea Contului de Utilizator, persoana interesată – persoană fizică declară că are 18 ani și îndeplinește toate condițiile, potrivit legii, pentru a derula relația contractuală potrivit T&C UXO App, iar persoana juridică declară că funcționează legal în România și îndeplinește toate condițiile, potrivit legii, pentru a derula relația contractuală potrivit T&C UXO App.

(6) Ca o alternativă a introducerii manuale a datelor personale constând în nume, prenume și adresă email, persoana interesată poate utiliza contul său din cadrul rețelei sociale Facebook / contul Google în vederea preluării nume, prenume și adresă email în UXO App. În această situație, UXO va prelucra numele si prenumele si adresa de email din cadrul contului de Facebook / Google, fără a partaja cu Meta/Google Date Personale. Persoana interesată de aspecte suplimentare privind conectarea pentru utilizarea datelor respective din cadrul Facebook / Google în cadrul altor aplicații/website-uri, trebuie să acceseze mai întâi detaliile aplicabile, conform politicilor Meta și Google pentru utilizarea datelor personale din conturile Facebook/Google în cadrul altor aplicații;

(7) Utilizatorul este informat că Numele si prenumele din Contul de Utilizator să fie aceleași cu cele din talonul autoturismului

(8) Prin acțiunile de bifare din procedura de creare Cont Utilizator în UXO App, respectiv prin completarea datelor solicitate prin formularele online, Utilizatorul declară că a citit și înțelege respectivii termeni și obligațiile și drepturile părților, și își manifestă acordul pentru a beneficia de UXO App și Serviciile astfel cum acestea sunt prezentate în documentația contractuală.

(9) La momentul la care UXO primește, prin conexiuni tehnice (i) confirmarea acceptului Utilizatorului asupra T&C UXO App (și, după caz, asupra Termenilor Speciali), împreună cu (ii) datele completate/generate în procesul de creare Cont de Utilizator, contractul privind furnizarea UXO App și Serviciile aferente se consideră a fi încheiat la distanță, a intra în vigoare și a deveni aplicabil între UXO și respectivul Utilizator (denumit „Contractul privind UXO App și Serviciile”sau „Contractul privind UXO App”).

(10) Prin acțiunile din UXO App ai Utilizatorului cu privire la termeni ai Terților Furnizori (ex. acordul asupra Termenilor și condițiilor Brokerului, renunțarea la consultanță), Utilizatorul ia cunoștință de acești termeni și se obligă să îi respecte, respectiv se obligă să fie ținut de decizia de renunțare la consultanță, inclusiv față de emitentul termenilor respectivi (ex. Broker), precum și ca Terțul Furnizor să primească prin conexiuni tehnice acordul Utilizatorului.

(11) Formularele online de creare Cont de Utilizator / acordurile privind T&C UXO App și privind Politica de confidențialitate, completate / date în numele unui Utilizator – persoană juridică vor fi considerate a fi completate / furnizate de către persoane cu putere de reprezentare a respectivei persoane juridice, și orice acte / fapte realizate în Contul de Utilizator aferent Utilizatorului persoană juridică vor fi considerate acte / fapte ale persoanei juridice înseși, pe deplin angajante pentru Utilizatorul – persoană juridică.

(9) Furnizarea anumitor Servicii implică  și: (i) furnizarea de către Utilizator de date / informații / documentații suplimentare, și/sau (ii) acordul explicit al Utilizatorului asupra Termenilor Speciali care guvernează furnizarea unor astfel de Servicii (în astfel de cazuri, dacă nu se prevede altfel în T&C UXO App sau în Termenii Speciali, acordul Utilizatorului asupra Termenilor Speciali va fi considerat acordat odată cu consimțământul asupra T&C UXO App); și/sau (iii) parcurgerea unor etape suplimentare de tip „cunoașterea clientelei” sau acordul Utilizatorului (prin acțiune de bifare) asupra termenilor furnizați de Terții Parteneri, prin intermediul UXO App.

(10) Ulterior înregistrării cu succes a Contului de Utilizator, Utilizatorul se poate autentifica în Contul de Utilizator cu datele de conectare (utilizator și parolă) corect introduse.

(11) Părțile convin expres prin acești T&C UXO App că orice comunicare de tip contractual/tranzacțional privind UXO App/Serviciu se va realiza între părți exclusiv prin Contul de Utilizator / adresele de email / numerele de telefon indicate pentru contact (în prezentul document sau în Contul de Utilizator).

(12) UXO își rezervă dreptul de a suspenda la orice moment, fără notificare, accesul unui Utilizator la Contul de Utilizator, respectiv de a suspenda / înceta furnizarea UXO App/ Serviciilor către Utilizator, când are indicii asupra unor situații de fraudă / neconformitate cu T&C UXO App / identificarea furnizării de date /informații/documentații incorecte / inactuale/false. UXO nu va datora despăgubiri / daune / costuri / penalități pentru astfel de situații. Suspendarea poate dura până la clarificarea situației / încetarea contractului privind UXO App.

 (13) UXO poate, în orice moment, să suspende Contul de Utilizator și/sau să limiteze sau să înceteze, total sau parțial, accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator /utilizarea UXO App, prin notificarea Utilizatorului în acest sens (dacă este rezonabil posibil), prin Contul de Utilizator/e-mail, în oricare dintre următoarele cazuri: (i) Utilizatorul încalcă în orice mod T&C UXO App sau Termenii Speciali/alți termeni aplicabili cu privire la accesarea Aplicației UXO / Serviciilor, sau nu respectă legea aplicabilă sau ordinul sau decizia orice instanțe, autorități și/sau organisme publice/guvernamentale; (ii) Utilizatorul încalcă drepturile unui terț (de exemplu, drepturile de proprietate intelectuală); (iii) Utilizatorul furnizează informații inexacte, neactuale, false sau incomplete; (iv) identifică o suspiciune de fraudă privind Utilizatorul; (v) consideră, cu bună-credință, că o astfel de acțiune este necesară în mod rezonabil pentru a proteja siguranța Utilizatorului/alți Utilizatori/terților sau a proprietății/activelor UXO, sau pentru a preveni orice fraudă sau activitate ilegală; (vi) orice altă situație în care UXO consideră necesară această măsură.

(14) Utilizatorul poate iniția la orice moment închiderea Contului său de Utilizator direct din Contul său de Utilizator.

(15) Totodată, accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator poate fi închis și la inițiativa UXO, în cazul în care: (i) Contul de Utilizator nu este accesat de Utilizator (respectiv Utilizatorul nu se conectează prin credențiale în Contul său de Utilizator) timp de 1 (un) an de la încheierea Contractului privind UXO App privind prezentului document, precum și (ii) ca măsură de sancționare, în cazul în care UXO identifică o situație frauduloasă sau o altă acțiune a Utilizatorului care poate aduce atingere altor utilizatori/UXO App/platformei UXO. Aceste situații vor fi urmarea denunțării/rezilierii unilaterale a Contractului privind UXO App de către UXO, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată sau alte formalități. UXO își rezervă dreptul de a notifica Utilizatorul despre încetarea Contractului privind UXO App și, respectiv, închiderea accesului Utilizatorului la Contul de Utilizator, prin adresa de email de contact/Contul de Utilizator.

(16) Închiderea efectivă a accesului la Contul de Utilizator se va realiza în termen de maxim de 30 de zile de la acțiunea de inițiere închidere, în acord și cu restricțiile tehnice. Consecințele închiderii accesului la Contul de Utilizator din perspectiva prelucrării datelor personale sunt reglementate în Politică.

(17) Utilizatorul este informat prin acești T&C UXO App că închiderea accesului la Contul de Utilizator (în orice caz) va declanșa automat stoparea accesului la toate informațiile și datele legate de acesta și UXO nu poate fi ținută răspunzătoare pentru aceste consecințe. Accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator nu poate fi restabilit după data închiderii accesului.

(18) Încetarea Contractului privind UXO App/închiderea accesului la Contul de Utilizator nu va însemna eliminarea obligației Utilizatorului de a achita orice datorii restante în temeiul Contractului privind UXO App/alte obligații.

(19) Accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator poate fi suspendat temporar de către UXO conform T&C UXO App.

(20) Termeni Speciali: Termeni speciali privind secțiunea „Asigurări, peaj, rovinietă, ITP” din cadrul UXO App – LINK

Funcționarea UXO App; aspecte privind calitatea Serviciilor

(1) Furnizarea Serviciilor este marcată în UXO App, după logarea în Contul de Utilizator, și prin notificările prin email/sms/push-up (după caz).

(1) Serviciile vor fi furnizate prin Contul de Utilizator sau prin email/sms/notificari tip push (după caz). Cu exceptia notificarilor de tip push (care se activează la indicarea acordului Utilizatorului), restul Serviciilor fac parte din produsul de bază UXO App și sunt furnizate tuturor Utilizatorilor fără niciun demers suplimentar din partea Utilizatorilor (dacă nu se solicită informații/date suplimentare, prin intermediul UXO App/comunicărilor transmise prin email/sms). Prelucrarea datelor aferente furnizării Serviciilor se va realiza doar pentru îndeplinirea acestor scopuri, și conform Politicii.

(2) Utilizatorul are deplina responsabilitate pentru păstrarea în siguranță a datelor de identificare și conectare aferente Contului de Utilizator, pentru a preveni sau reduce riscurile accesului neautorizat în Contul de Utilizator din UXO App.

(3) Dacă Utilizatorul introduce în formularul online din cadrul Contului de Utilizator / furnizează către UXO la orice moment date false, inexacte, sau incomplete, UXO, ulterior constatării acestui fapt, în mod direct sau ca urmare a unei sesizări, poate anula sau suspenda temporar accesul Utilizatorului la Contul de Utilizator sau operațiunile desfășurate în acesta, total sau parțial, sau poate refuza furnizarea oricărui sau tuturor Serviciilor, în măsura în care datele respective nu pot fi rectificate de către UXO, cu ajutorul Utilizatorului.

(4) În orice caz, UXO nu prelucrează Date cu caracter personal care nu sunt necesare pentru furnizarea serviciilor UXO App, asupra cărora nu a obținut acordul prealabil explicit al Utilizatorului sau în legătură cu care nu are un interes legitim sau un alt temei legal de prelucrare. În situațiile în care UXO acționează drept persoană împuternicită pentru un operator de date, din perspectiva legislației privind prelucrarea datelor personale, temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt cele determinate de entitatea cu rol de operator de date, care îndeplinește obligațiile care îi revin în acest sens potrivit legii.

(5) În funcție de configurațiile alese de Utilizator în Contul de Utilizator (ex. indicare locație Dispozitiv, acord privind primirea de notificări de tip push), și având în vedere anumite dispoziții legale aplicabile, Serviciile privind notificările de tip push privind disponibilitatea unităților autorizate pentru ITP, sau trecerea podului Fetești-Cernavodă, nu vor fi furnizate decât dacă Utilizatorul permite indicarea localizării aproximative și primirea de notificări tip push.

(6) Părțile convin în mod expres că UXO va putea folosi Contul de Utilizator pentru a încărca/comunica astfel diverse politici/reguli aplicabile pentru utilizarea UXO App/Serviciilor, care vor deveni astfel obligatorii pentru Utilizator în utilizarea Serviciilor/Contului de Utilizator.

(7) În timpul utilizării UXO App, Utilizatorul are posibilitatea de a efectua acțiuni precum: (i) accesarea setărilor UXO App, de unde poate afla mai multe detalii despre UXO App (ex. trimiterea solicitări sau întrebări către UXO; configurarea tipurilor de notificări de primit din UXO App; schimbarea limbii în care este afișată aplicația UXO, etc.); (ii) vizualizarea istoricului Serviciilor; (iii) vizualizarea documentației aferente executării Serviciilor (ex. polițe de asigurare); (iv) actualizarea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator (nume și număr de telefon mobil); (v) alte acțiuni indicate în propriul Cont de Utilizator.

(8) În cazul în care funcția de revizuire/evaluare/feedback este disponibilă pentru Utilizator în Contul de Utilizator, Utilizatorul poate lăsa o recenzie și/sau trimite o evaluare. Evaluările și recenziile Utilizatorilor trebuie să fie reale și nu trebuie să conțină un limbaj jignitor sau defăimător. De asemenea, utilizatorilor le este interzis să manipuleze sistemul de evaluări/recenzii în orice mod, cum ar fi instruirea unui terț/Utilizator să scrie o recenzie pozitivă sau negativă. Recenziile și evaluările reflectă opiniile personale/propii ale Utilizatorului; nu reflectă opinia UXO. Este interzisă orice evaluare/feedback/review/comentariu al Utilizatorului care: (i) discriminează sau hărțuiește pe cineva pe baza oricărui criteriu, sau promovează discriminarea și/sau hărțuirea; (ii) este fraudulos, fals, înșelător (direct sau prin omisiune sau neactualizare a informațiilor); (iii) este defăimător, calomnios, obscen, pornografic, vulgar sau ofensator; (iv) este violent sau amenințător sau promovează violență sau acțiuni care amenință orice altă persoană; (v) promovează activități sau substanțe ilegale sau dăunătoare; sau (vi) încalcă orice politică UXO.

(9) La descărcarea/utilizarea UXO App, Utilizatorul poate fi, de asemenea, informat cu privire la activitățile de marketing/comunicări comerciale și/sau i se poate cere să ia o anumită acțiune în acest sens (de exemplu, consimțământ ); în orice caz, activitățile de marketing vor fi întotdeauna efectuate de UXO în conformitate cu prevederile legale aplicabile (de exemplu, solicitarea acordului prealabil al Utilizatorului, dacă este cazul).

(10) În măsura în care în cadrul UXO App sunt disponibile funcționalități bazate pe locația Dispozitivului, determinată conform T&C UXO App și, după caz, regulilor sistemului de operare al Dispozitivului, acordul Utilizatorul pentru activarea locației Dispozitivului poate fi necesar și, în caz de acord, funcționalitățile respective vor putea fi accesate pe baza GPS și a serviciilor rețelei de comunicații electronice mobile la care Dispozitivul este conectat (și a căror furnizare este în afara controlului/ariei de responabilitate a UXO).

(11) Utilizatorul nu va avea acces și nu va avea dreptul la niciun cod sursă/obiect cu privire la software aferent UXO App.

(12) Elemente privind UXO App, în conformitate cu legislația privind serviciile digitale

Cantitate:

(i) Fiecare Cont de Utilizator este asociat unui singur Utilizator. Cu o adresă de email se poate crea un singur Cont de Utilizator și nu se pot asocia date decât privind autoturisme pentru care Utilizatorul (titularul Contului de Utilizator) este proprietar exclusiv sau utilizator legal (datele privind numele și prenumele Utilizatorului, așa cum au fost introduse de persoana care solicita crearea Contului de Utilizator, vor fi asociate automat de platforma UXO pentru secțiunea destinata configurărilor privind autoturismul, asigurările, etc. În cazul în care se indică la crearea Contului de Utilizator că proprietarul autoturismului este în fapt o firmă de leasing, platforma UXO va avea în vedere datele firmei de leasing indicate pentru configurarea Utilizatorului și Contului de Utilizator aferent.

(ii) Nu se pot presta Servicii în Contul de Utilizator privind autoturisme care nu îndeplinesc cerintele de mai sus cu privire la Utilizator.

(iii) Sub rezerva respectării acestor T&C UXO App și Termenilor Speciali, prin intermediul Contului de Utilizator se pot contracta Servicii fără alte limitări cantitative.

Calitate:

(i) Serviciile în cadrul UXO App pot să nu fie disponibile tot timpul și/sau neîntrerupt; este posibil să nu funcționeze continuu sau în același mod.

(ii) Pot exista cazuri în care Serviciile pot fi întrerupte, inclusiv, fără limitare, pentru întreținere sau upgrade programate, pentru reparații de urgență sau din cauza defecțiunii legăturilor și/sau echipamentelor de telecomunicații.

(iii) Serviciile sunt furnizate prin intermediul Contului de Utilizator, sub formatul/designul decis exclusiv de către UXO (de exemplu, configurare etichete/foldere). Dacă un astfel de format necesită introducerea datelor de către Utilizator într-un anumit mod, Utilizatorul va trebui să furnizeze datele respective ținând cont de astfel de limitări, pentru ca Serviciile să poată fi accesate de Utilizator.

(iv) Pentru furnizarea Serviciilor, UXO poate lucra cu/utiliza/contracta integrări cu diverși furnizori care licențiază/sublicențează către UXO diferite drepturi de utilizare (de exemplu, dreptul de a prezenta informații/date/rapoarte/oferte). Unele funcționalități ale Serviciilor se pot modifica/deveni indisponibile/pot impune creșterea tarifelor din cauza unor astfel de terți/licențiatori/sublicențiatori.

(v) UXO nu va fi răspunzător pentru nicio daune/penalități/cost reclamate de către Utilizator ca urmare a modificărilor conform celor de mai sus.

(c) Limbă: Serviciile sunt furnizate în limba română ca limbă principală.

Suportul tehnic/corespondența vor fi asigurate/realizate în principal în limba română.

(d) Modificări.

(i) Părțile sunt de acord că UXO are dreptul de a aduce modificări Serviciilor conform propriilor decizii, inclusiv să elimine / adauge Servicii în UXO App. UXO își va putea exercita acest drept în special atunci când este necesar pentru a asigura securitatea/conformitatea (de exemplu, adăugarea de funcționalități/schimbarea caracteristicilor, modificarea designului de prezentare a informațiilor/furnizarea Serviciilor, extinderea/diminuarea funcționalităților etc.). De asemenea, poate decide să abandoneze/întrerupe anumite funcționalități/conținut disponibile prin UXO App.

(ii) În cazul în care o modificare are un impact negativ, mai mult decât minor, accesul sau utilizarea Serviciilor, Utilizatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de Utilizator, fără a datora despăgubiri/sume pentru denunțare, în conformitate cu art. X de mai jos.

(iii) Denunțarea unilaterală a contractului încheiat la distanță de către utilizatorul-consumator (dreptul de retragere din contract în 14 zile de la contractare) se poate exercita doar cu respectarea legii. În cazul contractării asigurarii obligatorie de răspundere civilă RCA, plății peajului sau rovinietei, dreptul de denunțare unilaterală nu este aplicabil dat fiind că începe exercitarea serviciului – a se vedea și Termenii Speciali și documentația adițională furnizată.

(e) Actualizări (inclusiv din motive de securitate)

(i) În această privință, Utilizatorul recunoaște și este de acord că:

– Actualizările Serviciilor pot deveni necesare (pentru asigurarea caracteristicilor, din motive de securitate etc.) și vor fi implementate de îndată ce acestea devin disponibile;

– UXO nu își asumă obligația de a furniza actualizări; de asemenea, UXO nu se angajează ca Serviciile să fie în cea mai recentă versiune disponibilă la data la care începe să se aplice un Contract privind UXO App/Contract privind Serviciul;

– În cazul în care concursul Utilizatorului este cerut pentru realizarea actualizărilor, lipsa de reacție a Utilizatorului poate duce la nefuncționarea Serviciilor și UXO nu va fi răspunzător pentru lipsa de acces/nefuncționarea Serviciilor.

(f) Aspecte privind conformitatea obiectivă și subiectivă

(i) Utilizatorul contractează și utilizează Serviciile și UXO App înțelegând și acceptând următoarele:

– Serviciile sunt servicii inovative, care se bazează puternic pe cunoștințele specifice și pe ideile și inovația UXO; și

– Nu pot fi indicate servicii de același tip, nici standardele tehnice relevante sau codurile de conduită specifice sectorului. Prin urmare, Serviciile vor fi furnizate așa cum este descris în contractul privind serviciile; și

– Utilizatorul nu poate pretinde că Serviciile trebuie să fie de o anumită cantitate și/sau să posede calități și caracteristici de performanță (inclusiv în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și securitatea), altele decât cele prevăzute în contractul privind Serviciile, inclusiv Termenii Speciali; și

– Orice Serviciu este furnizat de UXO “asa cum este” și “asa cum este disponibil”, cu nicio garanție furnizată de UXO sau licențiatori/terți în sensul că vor îndeplini anumite scopuri/caracteristici/performanțe sau standard altele decât cele prevăzute în contractul privind Serviciile, sau că vor funcționa în mod neîntrerupt, în timp util sau în mod constant, în mod sigur, fără erori sau fără componente/viruși dăunători; și

– Utilizatorului nu i se permite să licențieze, să vândă, să transfere sau să acorde în alt mod altei persoane/entitati dreptul de a utiliza UXO App / Contul de Utilizator/ Serviciile și UXO nu este responsabil pentru conținutul/datele/informațiile furnizate de Utilizator pentru utilizarea Serviciilor/Contului de Utilizator, și nici pentru conținutul documentației/informațiilor/ofertelor care sunt făcute disponibile urmare a integrărilor cu terțe părți (ex. broker, asigurători, etc.); și

– Utilizatorului nu îi este permis să utilizeze Serviciile/licențieze/sublicențieze utilizarea Serviciilor în scopuri comerciale; și

– Serviciile nu sunt și nu vor fi interpretate/considerate/invocate ca servicii de găzduire/stocare/back-up/arhivare a datelor.

(g) Alte aspecte

(i) În măsura în care Utilizatorul alege să realizeze autentificarea suplimentară cu amprenta digitală, aceasta se poate utiliza doar pe Dispozitive care au încorporată autentificare cu amprentă digitală, minimum versiunea 6.0 pe dispozitive cu sistem de operare Android. UXO nu prelucrează în niciun fel detaliile amprentelor digitale stocate în Dispozitive, aceasta servind doar la activarea unor algoritmi din cadrul aplicației care permit autentificarea.

(ii) UXO nu își asumă nicio răspundere și nu face nicio recomandare în legătură cu utilizarea acestui tip de autentificare în detrimentul sistemului de autentificare bazat pe cod PIN sau viceversa.

(iii) Utilizatorul înțelege că este singurul responsabil pentru utilizarea autentificării cu amprentă digitală și consecințele oricărei autentificări neautorizate prin acest tip de autentificare.

(iv) UXO depune eforturi constante pentru a menține UXO App în stare de funcționare. Totuși, din motive tehnice ori din cauza unor actualizări tehnice, este posibil ca UXO App să nu funcționeze în anumite momente. În astfel de situații, UXO va comunica aceste aspecte, la momentul la care Utilizatorul accesează UXO App

Aspecte generale privind plățile

(1) Pentru situațiile în care nu sunt indicați termeni specifici privind efectuarea de plăți (ex. în cadrul Termenilor Speciali), prevederile de mai jos vor fi aplicabile.

(2) Orice tarif/sumă datorată conform Contractului privind UXO App trebuie plătit în lei (RON); taxe/comisioane bancare se pot aplica pentru efectuarea plăților, în plus față de sumele facturate, și Utilizatorul trebuie să le achite. Când legea impune, astfel de sume suplimentare vor fi evidențiate separat față de suma datorată efectiv ca tarif pentru Serviciu.

(3) Utilizatorul va primi facturi/chitanțe/dovezi de plată prin intermediul adresei de email indicate pentru Contul de Utilizator și/sau direct în Contul de Utilizator. Utilizatorul acceptă ca furnizarea/comunicarea oricărei facturi /dovezi de plată să fie efectuată prin e-mail și/sau Contul de Utilizator. Este responsabilitatea Utilizatorului să solicite factura/dovada de plată pe care nu a primit-o, iar Utilizatorul nu poate suspenda o plată susținând că nu a primit factura. Unele facturi vor fi furnizate pentru Terți Furnizori și, dacă nu se prevede altfel în Termenii Speciali, plățile vor trebui să fie efectuate de Utilizator direct în contul Terțului Furnizor.

(4) UXO nu stochează la niciun moment detaliile instrumentului de plată utilizat pentru efectuarea de plăți (ex. detaliile cardului bancar). Conform legii, acestea pot fi stocate de către terțul procesator de plăți, pe răspunderea acestuia din urmă.

(5) Dacă nu se prevede altfel în Termenii Speciali, obligația de plată trebuie îndeplinită integral, printr-o singură acțiune de executare (ex. o singură plată).

(6) Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate costurile (inclusiv costurile cu utilizarea rețelelor/serviciilor de comunicații electronice) aplicabile prin/pentru utilizarea UXO App, precum și pentru plata oricăror sume datorate către terțe părți cu care Utilizatorul contractează prin intermediul UXO App (ex. asigurători).

(7) UXO nu prelucrează, în niciun fel, datele privind cardul bancar decât pentru a facilita accesul la aceste informații, procesatorului de plăți. Mai multe detalii în acest sens pot fi găsite în Politica de confidențialitate, disponibilă aici LINK.

(8) Utilizăm servicii/produse terțe pentru procesarea plăților (“Procesatori de plată”) efectuate din cadrul Contului de Utilizator. Procesarea plăților poate fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale Procesatorilor de plată, în plus față de T&C Uxo App (inclusiv față de Termenii Speciali).

(9) UXO nu este responsabilă de nicio eroare care ar putea apărea în legătură cu procesarea unei plăți.

(10) UXO nu garantează un an0umit interval de timp care se poate scurge între oricare dintre pașii de operare a UXO App, așa cum aceștia sunt descriși în T&C UXO App (inclusiv Termenii Speciali/ Contractul privind UXO App). UXO nu poate fi trasă la răspundere pentru dificultățile tehnice care pot apărea în funcție de Dispozitivul mobil de pe care este rulată UXO App și capabilitățile acestui dispozitiv.

(11) UXO este interesată de feedback-ul Utilizatorilor, precum și de semnalarea oricăror probleme în funcționarea UXO App, ce pot fi transmise către UXO astfel: support@uxo.ro

Obligațiile Utilizatorului

(1) Prin contractarea Uxo App, Utilizatorul declară și garantează că:

 • toate informațiile și datele furnizate către UXO (de exemplu, configurarea contului, inclusiv personalizarea) ca atare vor fi solicitate de UXO (inclusiv de către UXO App) sunt complete și exacte;
 • va păstra aceste informații și date într-o formă exactă și precisă și vor notifica UXO în timp util cu privire la orice modificări aduse acestora; și
 • va descărca și utiliza UXO App/Serviciile exclusiv în scopul său/sale și în conformitate cu funcționalitățile sale.
 • se obligă să respecte T&C UXO App, cu toate regulile/politicile comunicate în Contul de Utilizator. Utilizatorul înțelege că UXO poate modifica unilateral astfel de reguli/procedură, orice modificare intrând în vigoare în termenul indicat în comunicare, dacă Utilizatorul continuă să folosească UXO App/Contul de Utilizator/Serviciile UXO după acest termen;
 • se obligă să nu realizeze, și nici să nu ajute/permită altor persoane care acționează pentru Utilizator/în legătură cu Contul de Utilizator: (i) să încalce sau să eludeze orice legi sau reglementări aplicabile, acorduri cu terți, drepturi ale terților, termenii privind prelucrarea datelor/Termenii Speciali; (ii) să utilizeze UXO App/Contul de Utilizator/Serviciile în orice scopuri comerciale sau în alte scopuri care nu sunt permise în mod expres de aceste T&C UXO App sau într-o manieră care implică în mod fals un parteneriat cu UXO sau aprobarea acestuia sau induce în eroare în alt mod cu privire la legăturile Utilizatorului cu UXO; (iii) să utilizeze UXO App/Contul de Utilizator/Serviciile pentru a solicita sume de bani/ foloase necuvenite; (iv) utilizeze, afișeze, copieze orice element individual al UXO App/Contului de Utilizator, sau numele comerciale utilizate de UXO cu privire la UXO App/activitatea UXO, sau orice marcă comercială UXO, logo sau alte informații de proprietate sau aspectul și designul oricărei pagini sau formulare conținute într-un pagina din UXO App/Contul de Utilizator, fără acordul scris prealabil al UXO; (vi) să defăimeze sau să denigreze în orice mod marca/numele UXO, inclusiv prin utilizarea neautorizată a conținutului din UXO App/Servicii/Contul de Utilizator, sau termeni derivați în nume de domenii, nume comerciale, mărci comerciale sau alți identificatori de sursă, sau înregistrarea și/sau utilizarea numelor de domenii, nume comerciale, mărci comerciale sau alți identificatori de sursă care imită îndeaproape sau sunt similare și pot crea confuzii cu domeniile, mărcile comerciale, numele, drepturile de autor sau conținutul UXO; (vii) utilizați roboți, spider, crawler, scraper sau alte mijloace sau procese automate pentru a accesa, colecta date sau alt conținut de la sau interacționa în alt mod cu UXO App/Serviciile/Contul de Utilizator, pentru orice scop; (viii) evitarea, ocolirea, eliminarea, dezactivarea, deteriorarea, decriptarea sau încercarea în alt mod de a ocoli orice măsură tehnologică implementată de UXO sau de orice furnizori UXO sau de orice altă parte terță pentru a proteja UXO App/Serviciile/Contul de Utilizator; (ix) încercarea de a descifra, decompila, dezasambla sau face inginerie inversă a oricărui software utilizat pentru a furniza UXO App/Serviciile/Contul de Utilizator; (x) să ia orice acțiune care dăunează sau afectează negativ, sau ar putea deteriora sau afecta negativ performanța sau funcționarea corespunzătoare a UXO App/ Serviciilor/Contului de Utilizator; și/sau (xi) să încalce sau să încalce drepturile altcuiva sau să provoace un prejudiciu cuiva;
 • înțelege că UXO App este disponibilă doar dacă Contul de Utilizator este configurat cu toate informațiile, dat fiind că fără acestea nu se pot furniza Serviciile indicate la art. II ca alcătuind configurarea de bază a UXO App;
 • a luat cunoștință de toate condițiile obiective și subiective privind furnizarea Serviciilor și contractează în considerarea acestora;
 • a luat cunoștință în mod expres de clauzele privind răspunderea și limitarea răspunderii UXO/Terților-Parteneriși contractează în considerarea acestora;
 • va semnala UXO, la datele de contact, orice termeni / condiții din T&C UXO App/Contractul privind UXO App pe care le consideră abuzive/neuzuale, dar înainte ca oricare dintre contractele care se formează potrivit acestor T&C UXO App/Termenii Speciali să devină aplicabile între părți.

(2) Prin contractarea UXO App, Utilizatorul înțelege că:

 • este singurul responsabil pentru siguranța și confidențialitatea datelor din Contul de Utilizator și se obligă să nu le dezvăluie niciunei terțe părți neautorizate;
 • responsabil pentru toate operațiunile efectuate prin intermediul Contului său de Utilizator;
 • când este indicată plata unui tarif/preț, plata va trebui efectuată în termenul indicat, în caz contrar serviciile respective nu vor fi prestate și documentația aferentă nu va fi emisă (ex. polița de asigurare, dovada drept trecere, dovada drept utilizare); în caz contrar, utilizarea UXO App și a Contului de Utilizator sunt gratuite.
 • anumite funcționalități/servicii (furnizate de terți/prin integrare) au condiții specifice indicate în Termenii Speciali/altă documentație furnizată la care Utilizatorul are acces prin intermediul Contului de Utilizator; în cazul termenilor/condițiilor unor astfel de terți, Utilizatorul trebuie să respecte și obligațiile acestor terți pentru a beneficia de funcționalitățile respective;
 • UXO App poate avea și scop informativ pentru Utilizator, cu privire la elemente privind servicii/obligații/responsabilități ale terților/față de terți. În astfel de cazuri, Utilizatorul se angajează direct față de astfel de furnizori/terți, prin luarea la cunoștință și accesarea serviciilor care presupun implicarea furnizorilor/terților;
 • Utilizatorul este pe deplin răspunzător pentru comportamentul său (inclusiv, fără limitare, conduită, recenzii, etc.) față de alți utilizatori ai UXO App și alți terți (ex. furnizori ai serviciilor prezentate în UXO App);
 • Utilizatorul are acces doar la datele aferente Contului său de Utilizator.
 • este singurul responsabil pentru conformarea cu toate legile, regulile, reglementările și obligațiile fiscale care se pot aplica utilizării de către Utilizator a UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor.

  Obligatiile UXO; limitări ale răspunderii UXO

 (1) UXO își asumă că va depune toate eforturile pentru a asigura o calitate adecvată a UXO App și a Serviciilor. Cu toate acestea, datorită naturii/caracteristicilor Internetului, UXO nu poate garanta disponibilitatea continuă/cea mai bună, sau accesibilitatea continuă și neîntreruptă a UXO App și/sau a Serviciilor. De asemenea, UXO poate restricționa disponibilitatea UXO App/Serviciilor sau a anumitor funcții sau caracteristici ale acestora, de exemplu pentru a asigura securitatea sau integritatea sistemelor UXO, pentru a efectua măsuri de întreținere care asigură funcționarea corectă sau îmbunătățită a platformei UXO/UXO App. UXO poate îmbunătăți și modifica platforma UXO/ UXO App și poate introduce noi servicii sau caracteristici din când în când.

(2) UXO nu va fi responsabilă în cazul în care accesul UXO la anumite Servicii nu este permis/posibil din cauza unor cauze care nu pot fi controlate exclusiv UXO, de exemplu din cauza terților/partenerilor (de exemplu, nefuncționarea serviciilor de comunicații mobile, nefuncționarea platformelor pentru furnizarea de oferte asigurări, etc.) sau în lipsa acțiunii Utilizatorului (ex. trimitere notificări privind stații ITP disponibile, în absența permisiunii Utilizatorului pentru indicarea aproximativă a locației Dispozitivului).

(3) Prin accesarea UXO App, Utilizatorul este presupus că o face în mod voluntar și în întregime pe propriul său risc.

(4) UXO nu este responsabil pentru eventualele dificultăți tehnice care ar putea apărea în funcție de Dispozitivul pe care rulează UXO App și/sau de caracteristicile Dispozitivului. UXO este interesată de feedback-ul Utilizatorilor, precum și de semnalarea de către Utilizator a oricăror probleme legate de funcționarea UXO App, care pot fi semnalate de Utilizator la următoarele date de contact support@uxo.ro

(6) UXO nu este responsabilă pentru mecanismul de autentificare utilizat de către Utilizator pentru activarea/utilizarea Dispozitivului și nici pentru consecințele oricărei autentificări în UXO App/Contul de Utilizator făcută de o persoană/entitate neautorizată (inclusiv în urma neglijenței Utilizatorului), acte rău intenționate ale unor terți prin conexiunea la internet utilizată de Utilizator, etc.

(7) UXO depune eforturi constante pentru a menține în funcțiune UXO App și platforma UXO. Cu toate acestea, uneori, mai ales din motive tehnice/actualizări, este posibil ca UXO App App să nu funcționeze în anumite momente. UXO se va strădui să comunice astfel de situații în UXO App și/sau Contul de Utilizator (atunci când UXO App este funcțională).

(8) În măsura maximă permisă de legea aplicabilă și dacă nu se prevede altfel în Termenii Speciali, nici UXO, nicio altă parte/terț/partener implicată în crearea, producerea sau furnizarea UXO App/Servicii/sau conținut aferent nu este responsabilă sau răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierdere sau daune rezultate din: (a) utilizarea de către Utilizator a UXO App/platformei UXO/Serviciilor, (b) T&C UXO App, Contractul privind UXO App/orice contract privind Serviciul, (c) utilizarea sau incapacitatea de a utiliza UXO App/Serviciile sau conținutul aferent, (d) oricare timp de întrerupere neprevăzut sau neprogramat al tuturor sau unei părți a Serviciilor din orice motiv, inclusiv ca urmare a unei întreruperi de energie electrică, defecțiuni ale sistemului/platformei sau alte întreruperi; (e) costul achiziției de bunuri sau servicii de substituție; (e) orice investiții, cheltuieli sau angajamente pe care Utilizatorul le efectuează în legătură cu Contractul privind UXO App accesului la Contul de Utilizator/utilizarea sau accesul la Servicii; sau (f) orice acces neautorizat la, modificare sau ștergere, distrugere, deteriorare, pierdere privind datele Utilizatorului; sau (g) daune directe care decurg din, sau în legătură cu, orice presupusă sau reală utilizare necorespunzătoare a Serviciilor de către Utilizator, acțiuni sau omisiuni presupuse sau reale neglijente, abateri intenționate, fraudă sau nefuncționare a Serviciilor din cauza software-ului terților/serviciilor terților sau echipamentului utilizat de Utilizator sau alte cauze în afara răspunderii sau controlului direct și exclusiv al UXO (de exemplu, atac cibernetic, interceptare neautorizată, viruși, programe malware etc.).

(9) UXO nu își asumă raspunderea și nu poate fi ținut răspunzător în nicio situatie pentru fata de Utilizator/niciun tert pentru nicio compensatie, rambursare, indemnizatie sau daune, fie in contul profitului sau comisioanelor prezente sau potentiale, fie in contul pierderii oricarui fond de comert sau in contul oricaror altor daune indirecte sau subsecvente (ex. pierderea de clienti, pierdere de oportunitati, pierdere de proiecte, pierderi de venit, etc).

(10) Este responsabilitatea Utilizatorului să verifice condițiile pentru contractarea/utilizarea anumitor Servicii,  inclusiv compatibilitatea cu cerințele Utilizatorului / scopurile acestuia, fără ca UXO să poată fi ținută răspunzătoare pentru nicio decizie a Utilizatorului cu privire la contractarea/utilizarea UXO App/Serviciilor.

(11) Utilizatorul înțelege că UXO nu este furnizorul anumitor servicii/produse (chiar dacă Uxo App este utilizată în legătură cu acestea), așa încât pentru acelea unde este indicat că este implicat un terț/partener sau se realizează sub responsabilitatea Terțului Partener, furnizorii / Terții Parteneri vor fi partenerii contractuali ai Utilizatorului, care vor purta responsabilitatea pentru aceste servicii/produse și eventualele prejudicii produse.

(12) Fără a contraveni altor aspecte menționate în T&C UXO App, UXO nu are control asupra, nu garantează și nu este responsabil pentru: (i) servicii/produse care nu sunt direct legate de Serviciile furnizate direct de UXO și/sau din responsabilitatea UXO; (ii) orice incidente, accidente, evenimente în legătură cu Serviciile, sau pentru plata oricăror daune, pierderi sau costuri; (iii) defecțiune temporară, întrerupere sau întârziere în funcționarea platformei UXO/UXO App sau infiltrarea de viruși sau programe malware în timpul funcționării acesteia; (iv) medierea între Utilizatori sau Utilizator și orice partener/terț, în cazul unor dispute între aceștia; (v) acuratețea oricărei documentații furnizate de un terț/partener prin intermediul Contului de Utilizator/UXO App; sau (vi) performanța sau conduita oricărui utilizator și/sau a unei terțe părți/partener.

(13) UXO nu se substituie în deciziile Utilizatorului cu privire la alegerea unor oferte prezentate prin intermediul UXO App/Contului de Utilizator (ex. ofertă asigurare RCA).

(13) Răspunderea UXO, precum și a afiliaților, directorilor, managerilor, furnizorilor și colaboratorilor săi, față de Utilizator și/sau asigurat și/sau orice afiliat/persoană/persoană vizată, pentru orice acțiuni, pretenții sau cereri de despăgubire apărute din orice relație (inclusiv în baza T&C Uxo App sau din fapta UXO, și indiferent de cauza sau temeiul unor astfel de revendicări), nu va depăși suma maximă pe care Utilizatorul a plătit-o efectiv către UXO pentru Serviciul care este vizat de pretenție, în perioada de 1 (o) lună imediat anterioară evenimentului care a dat naștere unei astfel de revendicări, cu condiția ca culpa exclusivă a UXO și cuantumul unor astfel de daune (până la maximul prezentului) să fie stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Utilizatorul poate pretinde plata acestor sume în termen de maximum 1 (un) an de la apariția cauzei, sub sancțiunea decăderii din dreptul de exercitare a acestui drept.

(14) UXO nu este responsabil pentru serviciile/produsele puse la dispoziție de terți/parteneri (ex. mandatul Brokerului, obligații rezultând din contractele de asigurare) și nu răspunde pentru nicio daună/pretenție a Utilizatorului referitoare la astfel de documentații/obligații alte terților/partenerilor (inclusiv Brokeri și Asigurători).

Aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală

(1) Platforma UXO, UXO App și conținutul și materialele încărcate/încorporate în acestea pot fi protejate în întregime sau parțial de legea dreptului de autor sau a mărcilor înregistrate în România, alte state și/sau de legea Uniunii Europene. Utilizatorul recunoaște și este de acord că platforma UXO și conținutul și materialele încărcate/încorporate în aceasta, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală aferente, sunt proprietatea exclusivă a UXO, cu excepția cazului în care se indică în mod specific în aceste T&C UXO App/pe Platforma UXO/în Termenii Speciali/alți termeni aplicabili (de exemplu, documentația furnizată de parteneri-broker).

(2) Numele nostru, siglele și toate denumirile, logo-urile, numele de produse și servicii, modelele și sloganurile conexe sunt mărci comerciale/lucrări acoperite de drepturi de autor/alte drepturi de proprietate intelectuală ale UXO/terților indicați. Nu trebuie să utilizați astfel de mărci / elemente fără permisiunea prealabilă în scris a UXO/titularilor drepturilor/licenațiatorilor.

(3) Utilizatorul declară prin prezenta că nu va utiliza, copia, adapta, modifica, pregăti lucrări derivate, nu va distribui, autoriza, vinde, transfera, afișa public, executa public, transmite, distribui sau exploata în alt mod platforma UXO/ UXO App sau orice conținut al acestora /disponibil pe sau prin intermediul UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor, fără acordul prealabil scris al UXO/titularului. Nu vă sunt acordate licențe sau drepturi implicit sau în alt mod în temeiul niciunui drept de proprietate intelectuală deținut sau controlat de UXO sau de licențiatorii săi, cu excepția licențelor și drepturilor acordate în mod expres în T&C Uxo App/orice contract privind Serviciile.

(4) Utilizatorul va fi singurul răspunzător față de UXO și/sau orice terț pentru orice utilizare a datelor/informațiilor din Contul de Utilizator /Servicii în alte scopuri decât cele stabilite în T&C UXO App/orice contract privind Serviciile.

(5) Sub rezerva respectării de către Utilizator a T&C UXO App și a Contractului privind Uxo App/contract aplicabil privind Serviciul suplimentar, UXO acordă Utilizatorului, pe durata Contractului privind UXO App (respectiv a utilizării Serviciului), o licență limitată, neexclusivă, non-(sub)licențiabilă și non-cesionabilă, revocabilă la orice moment, pe întreg teritoriul mondial, netransferabilă pentru a: (a) descărca și utiliza UXO App pe Dispozitiv(ele) Utilizatorului, și pentru a (b) accesa și vizualiza orice conținut pus la dispoziție pe sau prin intermediul UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor și care este accesibil Utilizatorului, exclusiv pentru uz necomercial, și pentru a accesa și utiliza în mod adecvat UXO App în scopul său și în conformitate cu obligațiile asumate de Utilizator.

(6) Prin crearea, încărcarea, postarea, trimiterea, primirea, stocarea sau, în orice alt mod, punerea la dispoziție a oricărui conținut permis pe sau prin intermediul UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor (de exemplu, recenzii, evaluări), Utilizatorul acordă UXO/partenerilor un drept de utilizare neexclusiv, valabil la nivel mondial, gratuită, irevocabil, perpetu (sau pe durata protecției prevăzută de lege), sub-licențiabilă și transferabilă pentru astfel de conținut, pentru a accesa, utiliza, stoca, copia, modifica, pregăti lucrări derivate, distribuie, publica, transmite , difuza și exploata în orice mod astfel de conținut pentru a furniza și/sau promova UXO App/Serviciile, în orice tip de media.

Durata 

(1) Contractul privind UXO App va rămâne în vigoare pe durata utilizării UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor respective, sub rezerva respectării condițiilor aplicabile.

(2) UXO poate suspenda sau rezilia unilateral aceste T&C UXO App/Contractul privind UXO App/orice contract privind Serviciul suplimentar și dreptul Utilizatorului de a utiliza UXO App/Contul de Utilizator/Serviciile în orice moment, din orice motiv, pentru orice utilizare a UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor cu încălcarea / nerespectarea oricăruia dintre termenii T&C Uxo App, ai Contractului privind UXO App/contractului privind Serviciul suplimentar. În caz de reziliere, aceasta se va produce fără intervenția instanței sau alte formalități, cu o notificare prealabilă.

(3) UXO poate denunța unilateral T&C UXO App, respectiv Contractul privind UXO App, dacă consideră necesară stoparea funcționării/disponibilității Uxo App/Serviciilor, la orice moment, cu notificarea deciziei sale; UXO nu va datora despăgubiri/alte sume pentru denunțare.

 (4) Termenii aplicabili serviciilor/produselor contractate prin furnizarea Serviciilor, dar aflate în controlul/având drept furnizori terți/parteneri (ex. asigurare) se vor aplica în relația privind respectivul produs/serviciu, între Utilizator (contractant) și furnizorul respectiv pe durata prevăzută în documentația aferentă și vor înceta conform documentației aferente.

(5) Ștergerea Contului de Utilizator este reglementată în art. IV din T&C UXO App. La închiderea Contului de Utilizator, dreptul Utilizatorului de a accesa și de a utiliza pe viitor UXO App/ Contul de Utilizator/orice Serviciu va înceta imediat.

(6) După ce Contul de Utilizator este închis/șters, Utilizatorul nu are dreptul la restabilirea Contului de Utilizator și/sau a oricărui conținut al acestuia.

(7) Utilizatorul nu este obligat să utilizeze UXO App pe o anumită durată. Utilizatorul poate înceta oricând să utilizeze UXO App, inclusiv poate denunța unilateral Contractul privind Uxo App, printr-o notificare prealabilă de 10 (zece) zile trimisă prin email către UXO.

(8) În cazul încetării Contractului privind UXO App, din orice motiv, Utilizatorul nu va mai avea acces la Contul de Utilizator. Datele personale aferente Contului de Utilizator vor fi gestionate conform Politicii. 

Legea aplicabilă; dispute

(1) Prezentele T&C UXO App/Contractul privind UXO App/orice contract privind Serviciul suplimentar, precum și orice obligație care decurge din sau în legătură cu acestea, vor fi interpretate conform legilor române.

(2) Eventualele litigii legate de utilizarea de către Utilizator a UXO App/Contului de Utilizator/Serviciilor sau privind oricare din contractele/documentele menționate vor fi soluționate în fața instanțelor competente din România.

(3) SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluţionare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianţii, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

Direcția de soluționare alternativă a litigiilor are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care Autoritatea Națională privind Protecția Consumatorilor este competentă.

Utilizatorul care nu este consumator în sensul legislației nu beneficiază de prevederile legale privind SAL.

Referințe la site-uri web/platforme/aplicații ale terților/partenerilor

UXO App/Platforma UXO/Contul de Utilizator poate conține link-uri/permite accesarea de site-uri web/platforme/aplicații alte terților/partenerilor, pentru al căror conținut/funcționare/afișare/utilizare, UXO nu este responsabilă în niciun fel. Accesarea de către Utilizator a acestor site-uri web/platforme/aplicații se face potrivit propriei decizii a Utilizatorului și pe propriul risc și trebuie efectuată conform termenilor și condițiilor fiecărui astfel de site/platformă/aplicație terță, pentru care UXO nu poate fi ținută răspunzătoare/responsabilă.

Alte prevederi relevante

(1) UXO poate cesiona in totalitate sau in parte drepturile si obligatiile rezultand din T&C UXO App/orice Contract privind UXO App/contract privind Serviciul in baza acestor T&C UXO App, respectiv poate cesiona T&C UXO App/orice Contract privind UXO App/contract privind Serviciul, fara a fi necesar acordul prealabil scris al Utilizatorului, in cazul in care UXO este implicat intr-o procedură de reorganizare de orice tip (ex. divizare, fuziune), sau de cumpărare/vânzare/investiție (chiar și nefinalizată/parțială sau totală). Prin acordul asupra T&C UXO App conform prevederilor din prezentul document/incheierea oricarui Contract privind UXO App/Contract privind Serviciul, Utilizatorul isi exprima in mod expres si neconditionat acordul cu privire la orice cesiuni/transferuri viitoare a T&C UXO App/orice Contract privind UXO App/Contract privind Serviciul pe care UXO le-ar efectua ca urmare a unui proces de reorganizare/ a unei tranzactii in care ar fi implicat la un anumit moment.

(2) In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu activitatea UXO/prezentul document, va rugam sa contactati UXO la datele de contact support@uxo.ro

(3) Serviciul relații clienți este pregatit pentru a oferi suport Utilizatorilor: crearea si utilizarea Contului de Utilizator, navigarea în UXO App, utilizarea Serviciilor, etc.

(4) Toate solicitarile si sesizarile transmise serviciului de suport sunt preluate cu cea mai mare atentie si redirectionate dupa caz catre departamentele si serviciile din cadrul UXO de competenta carora tine subiectul solicitarilor respective, daca serviciul de suport contactat nu detine informatiile necesare pentru a raspunde direct acestora.

(5) Serviciul suport de la UXO nu este autorizat pentru a plasa comenzi/contracta Servicii in numele si pe seama Utilizatorului, acest lucru este posibil numai din Contul de Utilizator, iar responsabilitatea accesarii si utilizarii Contului de Utilizator apartine exclusiv Utilizatorului.

(6) Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul insurmontabil si imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a T&C UXO App/Contractului privind Uxo App/Contractul privind Serviciul, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte daune-interese pentru incetare.

Pay by UXO SRL